Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 7840 (23/17) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Pomocy
Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
25.01.2017 więcej
Nabór nr 7423 (19/17) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Odszkodowań za Nieruchomości
Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa
13.01.2017 więcej
Nabór nr 22/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego(zastępstwo).
12.01.2017 więcej
Nabór nr 7312 (9/17) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko psychologa w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11.01.2017 więcej
Nabór nr 7129 (14/17) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa
09.01.2017 więcej