Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Nabór nr 12819 (65/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu
Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
06.07.2017 więcej
Nabór nr 69/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych w
Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
06.07.2017 więcej
Nabór nr 68/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych w
Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
06.07.2017 więcej
Nabór nr 12614 (67/17) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Polityki Społecznej
30.06.2017 więcej
Nabór nr 12611 (56/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Finansów i Budżetu
30.06.2017 więcej
Nabór nr 11926 (55/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansów i
Budżetu
12.06.2017 więcej
Nabór nr 11628 (61/17) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Infrastruktury.
02.06.2017 więcej
Nabór nr 57/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
16.05.2017 więcej
Nabór nr 54/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
16.05.2017 więcej
Nabór nr 10863 (48/17) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
11.05.2017 więcej
1234