Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Ewidencji
Ludności i Egzekucji Administracyjnych
09.03.2017 więcej
Wykaz petycji złożonych w 2017 roku
do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
03.01.2017 więcej