2017-01-03

Wykaz petycji złożonych w 2017 roku

W poniższej tabeli kliknięcie na treść przedmiotu petycji powoduje otwarcie strony zawierającej szczegółowe informacje dotyczące konkretnej petycji wraz z przebiegiem postępowania.
 

Lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Nr sprawy

1.