Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wspólnej Komisji
Dyscyplinarnej dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej
województwa pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w
Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w
Gdańsku
17.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
15.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia
– Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i
Organizacji
07.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Finansów i Budżetu
06.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawnego
i Nadzoru
06.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Infrastruktury
06.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ds.
Ochrony informacji Niejawnych
06.02.2017 więcej
12