Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi w obiekcie przy ul.
Mickiewicza 36 w Sopocie
08.08.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki.
31.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego)
będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi w obiekcie przy ul.
Mickiewicza 36 w Sopocie
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
14.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura do spraw Obsługi Delegatury
05.07.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i wyposażenia
obrony cywilnej będącego na stanie Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej
eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych
składników sprzętu i wyposażenia będącego na stanie
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 31 maja 2017 r.
sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wieloosobowego
samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego
01.06.2017 więcej
1234