Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
12.04.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa
15.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania
wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby
cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
10.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki
Społecznej
08.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Wojewody
06.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 23 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji
24.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wspólnej Komisji
Dyscyplinarnej dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej
województwa pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w
Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w
Gdańsku
17.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
15.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia
– Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki
14.02.2017 więcej
123