Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i
Organizacji
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli
12.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 5 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i
rozliczeń zaliczek
06.10.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 27 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
27.09.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć
interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
19.09.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie powołania doradcy etycznego w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim
06.09.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur
stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku
29.08.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoi w obiekcie przy ul.
Mickiewicza 36 w Sopocie
08.08.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki.
31.07.2017 więcej
12345