Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i wyposażenia
obrony cywilnej będącego na stanie Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej
eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych
składników sprzętu i wyposażenia będącego na stanie
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej
09.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 31 maja 2017 r.
sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wieloosobowego
samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego
01.06.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 14 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
16.05.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
12.04.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Nieruchomości i Skarbu Państwa
15.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania
wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby
cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
10.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki
Społecznej
08.03.2017 więcej
Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Wojewody
06.03.2017 więcej
123