Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.16.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.82.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.79.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie lokalu użytkowego znajdującego się w
budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.33.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.21.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.100.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.90.2017 dotyczącej zgody na
wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia
oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w
Województwie Pomorskim
23.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2017 r.
22.06.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.267.2016 dotyczącej zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
odpłatnej umowy użytkowania nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
19.06.2017 więcej