Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
17.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie
wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek
niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych
16.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo w
okręgu wyborczym Nr 8
16.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek w
okręgu wyborczym Nr 11
16.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu Koordynującego do spraw „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
16.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie nr NSP.II.7582.1.243.2016 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
13.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r.
sprawie nr NSP-II.7582.1.277.2016, dotyczącej zgody na sprzedaż
w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
10.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.274.2016 dotyczącej zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
10.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.273.2016 dotyczącej zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
10.02.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.240.2015, dotyczącej wyrażenia zgody
na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
10.02.2017 więcej
1234