Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.178.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.177.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.195.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.194.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
18.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.183.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
18.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.176.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
18.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji
Inwentaryzacyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.114.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa
09.10.2017 więcej