Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.79.2016 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego
16.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.149.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
16.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw
biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań
administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.150.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.144.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na użyczenie lokali niemieszkalnych znajdujących się w
budynku na nieruchomości Skarbu Państwa
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.134.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.137.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej, celem przeprowadzenia
pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.52.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
03.08.2017 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie nr NSP-II.7582.1.119.2017 dotyczącej wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
03.08.2017 więcej