Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
BADANIE RYNKU
Świadczenie usług dostępu do Internetu BL-I.2600.155.2017.MP
17.10.2017 więcej
BADANIE RYNKU
zasilacz awaryjny UPS. BL-VI.1233.72.2017
18.10.2017 więcej
BADANIE RYNKU
na opracowanie wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej -
BZK-VIII.2600.37.2017.PŻ
19.10.2017 więcej
BADANIE RYNKU
BL-II.2512.162.2018 - dostawa kontenerów i worków gruzowych.
16.10.2017 więcej
BADANIE RYNKU
BL-I.2600.148.2017.NGK dostawa regałów biurowych.
05.10.2017 więcej
BADANIE RYNKU
dostawa akcesoriów do smatfonów. BL-I.2600.143.2017.MP
22.09.2017 więcej
BADANIE RYNKU
BZK-VIII.2600.13.2017.PŻ - dostawę przewoźnego agregatu
prądotwórczego
26.07.2017 więcej
BADANIE RYNKU
Dostawa materiałów biurowych - BL-I.2600.121.2017.KGK
18.07.2017 więcej
BADANIE RYNKU
na dostawę radiowych punktów dostępowych do
central wielosystemowych wraz z montażem, programowaniem,
konfiguracją oraz szkoleniem BZK-VIII.2600.18.2017.PŻ
24.05.2017 więcej
BADANIE RYNKU
Dostawa materiałów biurowych - BL-I.2600.31.5.2017.KGK
28.04.2017 więcej
12