2014-12-12

Godziny pracy Urzędu

Godziny pracy Urzędu:
 
od poniedziałku do piątku
 
7.45 – 15.45
 

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 14 sierpnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku będzie otwarty w sobotę 9 września.
 

Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef KPRM - poniżej w załączniku znajduje się treść zarządzenia.

Wyłącznie Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Gdańsku będzie przyjmował klientów w dniu 14 sierpnia 2017 r. Oddział nie będzie pracował 9 września 2017 r.

Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Gdyni (wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców) oraz stanowiska ds. obsługi cudzoziemców w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku nie będą przyjmować klientów w dniu 14 sierpnia 2017 r., ale będą pracować 9 września 2017 r.

 

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

 

Godziny pracy Zespołu Obsługi Klienta:
 
Poniedziałek 7.45 - 15.45
Wtorek 7.45 - 18.00

 

Środa 7.45 - 15.45
Czwartek 7.45 - 15.45
Piątek 7.45 - 15.45

 

tel. 58 30 77 695
fax: 58 30 77 317

 
Wojewoda  przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Wicewojewoda przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.
 
 
 
 

Dyrektor Generalny Urzędu, Dyrektorzy i pozostali pracownicy wydziałów przyjmują klientów we wszystkich sprawach, w tym skarg i wniosków, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 
 

Załączniki

  Zarządzenie Szefa KPRM.pdf 362,59 KB (pdf) szczegóły pobierz