2014-12-29

Rodzaje załatwianych spraw

Sprawy dot. legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Sprawy dot. rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Sprawy dot. zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: