Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Nabór nr 8705 (34/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Oddziale Budżetu
Wydziału Finansów i Budżetu.
22.02.2017 więcej
Nabór nr 8671 (38/17)-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko starszego inspektora inspektora w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
21.02.2017 więcej
Nabór nr 8616 (33/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu.
20.02.2017 więcej
Nabór nr 8614 (32/17) - Biuro Logistyki
Nabór na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Logistyki i Zamówień Publicznych Biura Logistyki.
20.02.2017 więcej
Nabór nr 35/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania
danych(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
17.02.2017 więcej
Nabór nr 36/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania
danych(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego(zastępstwo).
17.02.2017 więcej
Nabór nr 8572 (37/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw
Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
17.02.2017 więcej
Nabór nr 8418 (18/17) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału
Polityki Społecznej
10.02.2017 więcej
Nabór nr 30/17 - Biuro do Spraw Obsługi Delegatury
Nabór na stanowisko administratora w Biurze do Spraw Obsługi
Delegatury
10.02.2017 więcej
Nabór nr 8289 (27/17) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury
08.02.2017 więcej
12