Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 13710 (74/17) - Wydział Polityki Społecznej
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Polityki Społecznej.
31.07.2017 więcej
Nabór nr 13380 (58/17) - Biuro do Spraw Obsługi Delegatury w Słupsku
Nabór na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Realizacji
Dochodów i Windykacji Biura do Spraw Obsługi Delegatury w
Słupsku
21.07.2017 więcej
Nabór nr 13136(72/17)-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
14.07.2017 więcej
Nabór nr 12975 (71/17) - Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Oddziale Odszkodowań za Nieruchomości Wydziału Nieruchomości
i Skarbu Państwa
12.07.2017 więcej
Nabór nr 12853 (70/17) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko kierownika oddziału w Oddziale
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wydział
Infrastruktury
07.07.2017 więcej
Nabór nr 12615 (66/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale
Finansów i Budżetu
30.06.2017 więcej
Nabór nr 12286 (63/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
22.06.2017 więcej
Nabór nr 11737 (52/17) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Wydziale Infrastruktury.
07.06.2017 więcej