Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 9095 (42/17) -Wojewódzka Inspekcja Geodezyna i Kartograficzna
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. nadzoru nad
działalnością w zakresie geodezji i kartografii w Oddziale
Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
07.03.2017 więcej
Nabór nr 8998 (41/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora w Oddziale do Spraw Cudzoziemców
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
06.03.2017 więcej
Nabór nr 9017 (39/17) - Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Nabór na stanowisko inspektora w Wojewódzkim Zespole do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim.
06.03.2017 więcej
Nabór nr 8671 (38/17)-Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko starszego inspektora inspektora w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
21.02.2017 więcej
Nabór nr 8616 (33/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale
Budżetu Wydziału Finansów i Budżetu.
20.02.2017 więcej
Nabór nr 35/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania
danych(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
17.02.2017 więcej
Nabór nr 36/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania
danych(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego(zastępstwo).
17.02.2017 więcej