Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór nr 12286 (63/17) - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
22.06.2017 więcej
Nabór nr 11926 (55/17) - Wydział Finansów i Budżetu
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansów i
Budżetu
12.06.2017 więcej
Nabór nr 11737 (52/17) - Wydział Infrastruktury
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w
Wydziale Infrastruktury.
07.06.2017 więcej
Nabór nr 57/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
16.05.2017 więcej
Nabór nr 54/17 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko operatora urządzeń przygotowania danych
(operatora numeru alarmowego 112) w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
16.05.2017 więcej
Nabór nr 10863 (48/17) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego.
11.05.2017 więcej