2014-12-02

Rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku:

 

 

 

 

Lista tłumaczy przysięgłych - prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości, jest zamieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:   http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html
 

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę – sporządzane przez właściwych starostów województwa pomorskiego.