2014-12-15

Kontrole przeprowadzone w 2013 r.

A. W zakresie oceny poziomu realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 
 
B. W zakresie sprawdzenia dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

1. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Człuchowie.

2. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

3. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

4. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

5. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta w Sopocie.

6. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta w Gdańsku.

7. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

8. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Bytowie.

9. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie.

10. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

11. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta w Gdyni.

12. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

13. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta w Słupsku.

14. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

15. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

16. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Malborku.

17. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
18. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

19. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Pucku.

20. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Bytowie z siedzibą w Miastku.

21. Kontrola problemowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

 

C. Kontrola prawidłowości aktualności dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej.
1. Kontrola problemowa z zakresu dokumentacji akcji kurierskiej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tczewie.
2. Kontrola problemowa z zakresu dokumentacji akcji kurierskiej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Subkowy.
3. Kontrola problemowa z zakresu dokumentacji akcji kurierskiej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Morzeszczyn.
 
D. Kontrola realizacji zadań obronnych.

1. Kontrola problemowa zagadnień obronnych w Urzędzie Gminy Przechlewo.

2. Kontrola problemowa zagadnień obronnych w Urzedzie Miasta i Gminy Dzierzgoń.

3. Kontrola problemowa zagadnień obronnych w Urzedzie Gminy Stary Targ.

 

 
E. Kontrola problemowa z zakresu przygotowań Planów publicznej i niepublicznej służby zdrowia.
 
F. Kontrola jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
G. Kontrole w zakresie sprawdzenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, obiektach lub terenach, na których utrwalenie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe.
 
 
 
 
 
H. Kontrole w zakresie działalności straży miejskich i gminnych województwa pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Kontrola w zakresie szczególnej ochrony obiektów.
 
J. Kontrole jednostek współpracujących z systemem Panstwowego Ratownictwa Medycznego
Zakres spraw które były przedmiotem kontroli opisanych w pkt. C, D, E i H obejmuje informacje niejawne, które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U.  Nr 182, poz.1228) mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnych do wykonywania przez nią pracy lub pelnienia służby na zajmowanym stanowisku.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się