Lista artykułów

Nazwa artykułu
USC w Gdańsku - kontrola w 2016 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
14.06.2017 więcej
USC w Kościerzynie kontrola w 2016 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
23.03.2017 więcej
USC w Łęczycach- kontrola w 2016 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
07.03.2017 więcej
USC w Stężycy- kontrola w 2016 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
13.02.2017 więcej
USC w Kaliskach kontrola w 2016 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
07.02.2017 więcej
USC w Sztutowie kontrola w 2016 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
07.02.2017 więcej
UG Stary Targ - kontrola w 2016 roku
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców, Oddział ds. Ewidencji Ludności i Egzekucji
Administracyjnych w UG Stary Targ w dniu 18 listopada 2016 roku,
z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
31.01.2017 więcej
UG Parchowo - kontrola w 2016 roku
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców, Oddział ds. Ewidencji Ludności i Egzekucji
Administracyjnych w UG Parchowo w dniu 9 grudnia 2016 roku, z
zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
31.01.2017 więcej
UM Wejherowo - kontrola w 2016 roku
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców, Oddział ds. Ewidencji Ludności i Egzekucji
Administracyjnych w UM Wejherowo w dniu 25 listopada 2016 roku, z
zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
31.01.2017 więcej
UG Kosakowo - kontrola w 2016 r.
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelski i
Cudzoziemców - samodzielne stanowisko ds. wyznań, opieki nad
grobami wojennymi w UG KOsakowo w dniu 28.12.2016 r., w zakresie
sprawowania opieki nad grobami wojennymi
23.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się