2017-03-09

Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

Petycja dot. sprawy nr SO-III.142.1.2017

1.       Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku
 

2.       Przedmiot petycji:żądanie przestrzegania Konstytucji, praw pacjenta i praw człowieka oraz zaniechanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień zdrowych osób
 

3.       Numer sprawy: SO-III.142.1.2017
 

4.       Petycja wielokrotna: NIE
 

5.       Data złożenia petycji:23.02.2017
 

6.       Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA


RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA

UWAGI

wpływ petycji

23.02.2017 r.

 

uzupełnienie (skorygowanie) pierwotnej petycji 17.03.2017 r.  

podpisanie petycji

07.04.2017 r.  

wysłanie petycji

12.04.2017 r.  


 

7.       Przewidywany termin zakończenia postępowania: kwiecień 2017
 


 

 

Załączniki

  Petycja 23.02.2017.pdf 194,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Petycja 17.03.2017...3.02.2017.pdf 3,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź na petycję.pdf 83,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się