2019-04-16

Kontrole domów pomocy społecznej w 2018 roku

1.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk.

2.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 83-121 Rudno.

3.  Dom Pomocy Społecznej, Wielkie Wyręby 23, 83-230 Smętowo Graniczne.

4.  Dom Pomocy Społecznej, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

5.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 83-121 Rudno.

6.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Św. Jacka 14, 84-200 Wejherowo.

7.  Dom Pomocy Społecznej, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

8.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo.

9.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 12, 89-600 Chojnice.

10.  Dom Pomocy Społecznej, Stawiska 41, 83-431 Stary Bukowiec.

11.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 4, Rokocin, 83-200 Starogard Gdański.

12.  Dom Pomocy Społecznej, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk.

13.  Dom Pomocy Społecznej, ul. Długa 50, Lubkowo, 84-110 Krokowa.

____________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) dokumenty pokontrolne są anonimizowane i stopniowo publikowane w BIP. Dokumenty jeszcze nieopublikowane udostępniane są na wniosek na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Załączniki

  1. DPS Gdańsk - protokół 468,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. DPS Rudno - protokół 593,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. DPS Wielkie Wyr... - protokół 612,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. DPS Wielkie Wyr...a pokontrolne 397,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. DPS Bielawki - protokół 589,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. DPS Bielawki - z...a pokontrolne 326,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. DPS Rudno - protokół 629,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. DPS Wejherowo - protokół 607,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. DPS Bielawki - protokół 543,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. DPS Ryjewo - protokół 693,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. DPS Ryjewo - zal...a pokontrolne 352,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. DPS Chojnice - protokół 632,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. DPS Stawiska - protokół 444,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. DPS Rokocin - protokół 820,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. DPS Rokocin - z...a pokontrolne 370,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. DPS Lubuczewo - protokół 633,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. DPS Lubkowo - protokół 447,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się