2018-08-07

Kontrole placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku

  1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Gdyni, ul. Chwarznieńska 73, 81-602 Gdynia.
  2. Placówka Socjalizacyjna MÓJ DOM-MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy ul. Lutosławskiego 21/2 w Słupsku, ul. Lutosławskiego 21/2, 76-200 Słupsk.
  3. Placówka Socjalizacyjna MÓJ DOM – MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy ul. Tuwima 21A/7 w Słupsku, ul. Tuwima 21A/7, 76-200 Słupsk.
  4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza łącząca zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego "Dom przy Głogowej", ul. Głogowa 3, 76-200 Słupsk.
  5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom nad Potokiem” ul. Potokowa 20C, 80-283 Gdańsk.
  6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą przy ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork.
  7. "Dom dla Dzieci w Ryjewie", ul. Donimirskich 4, 82-420 Ryjewo
  8. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego "Dom Rodzinny" Fundacji "Rodzina Nadziei" z siedzibą przy ulicy Strzebielińskiej 1a w Luzinie oraz w Wejherowie przy ulicy Krofeya 18.
  9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka”.
  10. Dom dla Dzieci w Suchym Dworze ul. Bahdaja 20, 81-198 Suchy Dwór

 

 


Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, wystąpienia pokontrolne z wymienionych kontroli.

Załączniki

  1. Placówka Opieku...1-602 Gdynia. 322,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Placówka Socjal...-200 Słupsk. 389,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Placówka Socjal...-200 Słupsk. 330,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Dom przy Głogow...-200 Słupsk. 414,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. „Dom nad Potok...-283 Gdańsk. 473,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. POW LĘBORK- wys...ienie-bip.pdf 241,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Dom dla Dzieci w...tąpienie.pdf 222,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. POW Luzino.pdf 183,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Ognisko Wychowawcze.pdf 220,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Dom dla Dzieci ...ym Dworze.pdf 221,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się