2019-04-11

Kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w 2018 roku

1.    Dom Opieki Willa nad Potokiem, ul. Potokowa 43, 80‑283 Gdańsk.

2.    Dom Opieki Villa Alfa, ul. Widok 32, 80‑228 Gdańsk.

3.    Dom Pogodnej Starości Słoneczne Wzgórze, ul. Torowa 6, 84‑239 Bolszewo.

4.    Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Gradowa 16, 81‑577 Gdynia.

5.    Cztery Kąty Dom dla Seniora, ul. Lipowa 27A, 82‑103 Stegna.

6.    Dworek Seniora Perełka, ul. Spadochroniarzy 9, 84‑230 Rumia.

7.    Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów, ul. Wileńska 44, 80‑215 Gdańsk.

8.    Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów, ul. Wileńska 44, 80‑215 Gdańsk.

9.    Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Stefana Batorego 40, 84‑230 Rumia.

10.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Kamienna 88C, 84‑230 Rumia.

11.Centrum Opieki ActivSenior s.c., ul. Jacka Malczewskiego 133, 80‑107 Gdańsk.

12.Dom Seniora w Pałacu, ul. Kuracyjna 4, 84‑104 Jastrzębia Góra.

13.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Gradowa 16, 81‑577 Gdynia.

14.Nadmorskie Centrum Opieki Horyzont, Swarzewo, ul. Szkolna 11 A, 84‑100 Puck.

15.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Wiśniowa 7, 83‑330 Pępowo.

16.Dom Seniora w Dolinie Zagórzanki, ul. Zielarska 44, 84‑230 Rumia.

17.Dom Seniora Harmonia, ul. Ateny 26, 80‑299 Gdańsk.

18.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, Dębogórze, ul. Pomorska 8, 81‑198 Kosakowo.

19.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Stefana Batorego 40, 84‑230 Rumia.

20.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Kamienna 88C, 84‑230 Rumia.

21.Prywatny Dom Seniora Zakoniczyn,ul. Andrzeja Huenefelda 8, 80‑180 Gdańsk.

22.Centrum Rehabilitacyjno‑Opiekuńcze Salubre sp. z o.o., ul. Gdańska 17A, 84‑230 Rumia.

23.Dom Seniora Vita, ul. Barniewicka 108, 80‑299 Gdańsk.

24.Dom Seniora Aloes, Łapalice, ul. Kartuska 18, 83‑300 Kartuzy.

25.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Antoniego Abrahama 8, 84‑230 Rumia.

26.Dom Seniora Lilia, Dębogórze, ul. Pomorska 8, 81‑198 Kosakowo.

27.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Wiśniowa 7, 83‑330 Pępowo.

28.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Kamienna 88C, 84‑230 Rumia.

29.Dom Seniora Viktoria, ul. Leśna 1B, 84‑239 Bolszewo.

30.Dom Seniora Pogodne Słoneczko, Kniewo, ul. Krótka 11, 84‑252 Zamostne.

31.Dom Seniora Pogodne Słoneczko, Kniewo, ul. Krótka 11, 84‑252 Zamostne.

32.Dwór Seniora Zielone Wzgórze w Koleczkowie, ul. Pod Lasem 1, 84‑207 Koleczkowo.

33.Dom Seniora Osieki, Osieki Lęborskie 23, 84‑210 Choczewo.

34.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Wiśniowa 7, 83‑330 Pępowo.

35.Villa Senior, ul. Stefana Batorego 28C, 84‑230 Rumia.

36.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Antoniego Abrahama 8, 84‑230 Rumia.

37.Dom Seniora Leśne Wrota, ul. Wejherowska 77, 84‑252 Kostkowo.

38.Kaszubskie Centrum Rehabilitacyjno‑Opiekuńcze Milorstowo, Miłoszewo 120, 84‑223 Linia.

39.Ośrodek Opieki Remedium, Mirowo Duże 13, 83‑209 Godziszewo.

40.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ul. Ogrodowa 3, 80‑209 Chwaszczyno.

41.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Spacerowa 22, Czeczewo.

42.Dom Seniora, Centrum Rehabilitacyjne Goldental, ul. Przyjazna 30, 83‑331 Przyjaźń.

43.Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ul. Łapińska 1, 83‑331 Przyjaźń.

44.Dom Seniora w Dolinie Zagórzanki Marlena Pindras Monika Pindras s. c., ul. Łąkowa 27A, 84‑230 Rumia.

45.Dom Seniora w Dolinie Zagórzanki Marlena Pindras Monika Pindras s. c., ul. Zielarska 44, 84‑230 Rumia.

46.Dom Seniora Bryza w Koleczkowie, ul. Wojska Polskiego 23, 84‑207 Koleczkowo.

__________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) dokumenty pokontrolne są anonimizowane i stopniowo publikowane w BIP. Dokumenty jeszcze nieopublikowane udostępniane są na wniosek na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się