2019-11-13

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce

Załączniki

  ŁĘCZYCE Zarządze...astępcze.pdf 99,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ŁĘCZYCE uzasadnie...ządzenia.pdf 100,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1_1 Bożepole Małe-1.png 732,13 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_2 Brzeźno L...skie I-VI.png 694,62 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_3 Chmieleniec.png 514,63 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_4 Godętowo i I.png 862,56 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_5 Godętowo II.png 495,8 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_6 Łówcz Górny.png 495,73 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_7 Paraszyno.png 764,89 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_8 Redystowo.png 1,13 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_9 Rozłazino I.png 1,26 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_10 Rozłazino II.png 1,33 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_11 Rozłazino III.png 1,13 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_12 Rozłazino IV.png 1,13 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_14 Rozłazino VI.png 1,17 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_13 Rozłazino V.png 1,42 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_15 Rozłazino VII.png 1,26 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_16 Rozłazino VIII.png 1019,15 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_17_1 Rozłaz...o-Jeżewo.png 1,89 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_17_2 Rozłaz...o-Jeżewo.png 1,13 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_18 Strzelęcino.png 1,28 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_19 Strzelęcino I.png 1,41 MB (png) szczegóły pobierz
  Zał 1_20 Strzebielino I i II.png 587,05 KB (png) szczegóły pobierz
  Zał_2 Zm Studium g...unkowania.pdf 5,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 Studium Łęczyce rys.pdf 24,08 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się