Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Studzienice
31.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu
Państwa
30.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Bobowo w okręgu wyborczym Nr 10
26.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw
monitorowania zagrożeń związanych z wysokim ryzykiem
pojawienia się na terenie województwa pomorskiego koronawirusa
SARS-CoV-2
26.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kartuskiego
20.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na wynajęcie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu
20.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
20.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
19.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
19.03.2020 więcej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości
Skarbu Państwa
19.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się