2016-01-07

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w 2016 roku

 

 

Nr

Data wydania

W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół

1.

11.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 13 maja 2020 r.

 

Biuro Kadr i Organizacji

2. 11.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnejw Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 26 stycznia 2017 r.

Biuro Kadr i Organizacji
3. 12.01.2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
- uchylone Zarządzeniem DG Nr 7/2016
 
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
4. 13.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z 16 kwietnia 2018 r. 

Biuro Kadr i Organizacji
5. 15.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Wydział Administracyjno-Gospodarczy
6. 22.01.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – nie podlega publikacji Biuro Kadr i Organizacji
7. 25.01.2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Wydział Administracyjno-Gospodarczy
8. 17.02.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Biuro Kadr i Organizacji
9. 22.02.2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 
- uchylone Zarządzeniem DG Nr 34/2016
 
Biuro Kadr i Organizacji 
10. 04.04.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 8 sierpnia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji
11. 07.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej będącego na stanie pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
12. 28.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, studentów i uczniów odbywających praktyki studenckie lub uczniowskie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
13. 06.06.2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

- uchylone zarządzeniem z dnia 16 października 2019 r.

Biuro Kadr i Organizacji
14. 13.06.2016 r.

zmieniające zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiegow Gdańsku w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

- uchylone zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
15. 13.06.2016 r. w sprawie przydzielania i korzystania z telefonówkomórkowych oraz urządzeń do mobilnego dostępu do Internetu, przeznaczonych do celów służbowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy
16.  13.06.2016 r. Biuro Kadr i Organizacji
17. 21.06.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
18. 23.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Wydział Administracyjno-Gospodarczy
19. 23.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG Nr 34/2016 Biuro Kadr i Organizacji
20. 06.07.2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw reorganizacji Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Biuro Kadr i Organizacji
21. 11.08.2016 r. w sprawie powołania Zespołu powypadkowego Biuro Kadr i Organizacji
22. 16.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 9 marca 2017 r.
Biuro Kadr i Organizacji
23. 25.08.2016 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych, w okulary korygujące wzrok
- uchylone Zarządzeniem DG z dnia 23 stycznia 2017 r.
Biuro Kadr i Organizacji
24. 26.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych -
uchylone Zarządzeniem DG z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
25. 30.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Administracyjno-Gospodarczy
26. 30.08.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wydział Administracyjno-Gospodarczy
27. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydzielania i korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń do mobilnego dostępu do Internetu, przeznaczonych do celów służbowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy
28. 30.08.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

- uchylone zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
29. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańskim Wydział Administracyjno-Gospodarczy
30. 30.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
31. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 11 kwietnia 2017 r. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
32. 30.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
33. 05.09.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - uchylone zarządzeniem DG z dnia 5 stycznia 2018 r. Biuro Logistyki
34. 13.09.2016 r.

w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku uchylone Zarządzeniem DG z 12 lutego 2019 r.

Biuro Kadr i Organizacji
35. 19.09.2016 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 29 stycznia 2019 r. Biuro Logistyki
36. 22.09.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  Biuro Kadr i Organizacji
37. 03.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Logistyki
38. 04.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej, zasad używania i rozliczania kosztów wykorzystania do podróży służbowej pojazdu niebędącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz warunków zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z tytułu wyjścia służbowego - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 26 marca 2018 r. Biuro Budżetowo-Księgowe
39. 05.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad awansowania pracowników – członków korpusu służby cywilnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
40. 06.10.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Budżetowo-Księgowe
41. 07.10.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
42. 14.10.2016 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 18 lutego 2020 r. Biuro Logistyki
43. 24.11.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gdańsku Biuro Logistyki
44. 14.12.2016 r. Biuro Kadr i Organizacji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się