2015-02-18

Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w latach 2007 - 2014

W poniższych załącznikach znajdują się:

  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2014 roku
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2013 roku
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2012 roku
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2011 roku
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2010 roku
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2009 roku
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2008 roku
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2007 roku

 

Załączniki

  Rejestr zarządzeń_2014.doc 88,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr zarządzeń 2013.doc 88,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr zarządzeń 2012.doc 93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr zarządzeń 2011.doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr zarządzeń 2010.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr zarządzeń_2009.doc 75,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr zarządzeń_2008.doc 71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr zarządzeń_2007.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się