Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 70/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r.
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania
Województwa Pomorskiego oraz planów operacyjnych funkcjonowania
organów samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w
czasie wojny.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 71/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zarządu
komisarycznego nad Zakładami Budownictwa Kolejowego w Gdańsku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 72/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie przygotowania głównych stanowisk kierowania.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 73/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Człuchowie w okręgu wyborczym Nr 1.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 74/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 75/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w
Kołczygłowach.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 76/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 1
znajdującego się w budynku położonym w Sopocie przy ul.
Kopernika 9.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 77/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
położonej w Pucku.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 78/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zgody na darowiznę Gminie Osiek nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa.
29.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 79/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej gruntu należącego do zasobu Skarbu Państwa, na
sprzedaż budynku i budowli oraz na udzielenie bonifikat w tym
zakresie.
29.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się