Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 41/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Brusy
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 42/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Krokowa
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 43/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Damnica Kaszubska
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 44/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Gniew
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 45/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Malbork
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 46/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Skarszewy
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 47/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Słupsk
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 48/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 marca 2006 r.
w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy
maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz
rejonizacji tych upraw w 2006 roku w województwie
pomorskim
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 49/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2006 r.
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
05.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 50/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Łebskie Bagno”
05.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się