Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 119/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz na
udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży
10.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 120/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne ustanowienie użytkowania
wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
położonego w granicach portu morskiego w Gdyni
10.12.2014 więcej
zarządzenie Nr 122/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny jej sprzedaży
10.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 123/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 124/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Gdańsku przy ul. Buczka 18 A-B, w prawo jej
współwłasności w częściach ułamkowych
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 125/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Lotyń, gm.
Chojnice
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 128/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na
rzeczjej użytkowników wieczystych
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 129/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Borkowie,
gm. Żukowo, w prawo własności nieruchomości
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 130/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego z zasobu Skarbu Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 131/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Straszynie, gm. Pruszcz Gdańsku, w prawo własności
nieruchomości
09.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się