Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 135/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 zcerwca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 136/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 137/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności
08.12.2014 więcej
Zarzadzenie Nr 138/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa położonej w
Białogórze, gm. Krokowa
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 139/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny Gminie Miasta Gdańska
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 140/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 141/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa własności
nieruchomości położonej w Kwidzynie
08.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 142/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Tokary, gm.
Przodkowo
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 144/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej należącej do zasobu Skarbu Państwa
05.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 145/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny Gmine Miasta Gdańsk
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
położonej w granicach portu morskiego w Gdańsku
05.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się