Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 180/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gniewie
w okręgu wyborczym Nr 8
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 181/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym
Stawie w okręgu wyborczym Nr 4
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 182/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w prawie ustalenia i wdrożenia w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Systemu Zarządzania
Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 183/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 184/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny jej sprzedaży.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 185/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 wrzesnia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Chojnicach przy ul. Reymonta.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 186/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 wrzesnia 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w
Gdyni przy ul. Morskiej.
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 187/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 wrzesnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 188/2007 Wojeowdy Pomorskiego z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
03.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 189/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu
Sztumskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
03.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się