Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 200/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego nad
przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady
Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO” w Kwidzynie
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 201/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa
położonej w Gdańsku przy ul. Gdańskiego Kolejarza w prawo
własności
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 202/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Skarbu Państwa
nieruchomości stanowiącej przedmiot własność Gminy Brusy
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 203/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 171/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia
31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej
dla nauczycieli, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców
oraz obrońców z urzędu.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 204/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 205/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somonino w
okręgu wyborczym Nr 6
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 206/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
"Bielawa"
01.12.2014 więcej
Zatządzenie Nr 207/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
"Bagno Stawek"
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 208/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2007 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz GMiny Miejskiej
Tczew nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 209/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
01.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się