Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 240/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi”
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 241/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 242/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
01.12.2014 więcej
Zarzadzenie Nr 243/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 244/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Parku Krajobrazowego „Mierzeja
Wiślana”
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 245/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 246/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łubianie
gm. Kościerzyna, w prawo własności.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 247/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż Powiatowi Łaskiemu nieruchomości
stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa.
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 248/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego z zasobu Skarbu Państwa
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 249/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji lekarskich
właściwych do określenia zdolności poborowych do czynnej
służby wojskowej, działających w czasie przeprowadzenia
poboru w 2008 r. oraz ustalenia zakładów opieki zdrowotnej do
przeprowadzania badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej
poborowych.
01.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się