Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 23/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia „Wojewódzkiego Planu Poboru”
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 25/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 26/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na darowiznę Gminie Kosakowo nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 29/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad
działalnością Komisji Gminnych do szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej,
dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów
atmosferycznych, osuwisk ziemi, wymarznięcia, powodzi, huraganu,
pożaru lub plagi gryzoni oraz powoływania Komisji Gminnych i
określenia ich zadań na terenie województwa.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 30/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Targ w
okręgu wyborczym Nr 4
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 31/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Redzie w
okręgu wyborczym Nr 13
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 32/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Helu w
okręgu wyborczym Nr 13
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 33/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pomorskiego
Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 34/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz na
udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży.
18.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 35/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz zgody na jej
sprzedaż.
18.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się