Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 21/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego
„KRAINA W KRATĘ W DOLINIE RZEKI MOSZCZENICZKI”
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 22/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lipca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty za wstęp na obszar rezerwatu
przyrody „Kręgi Kamienne”
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 23/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu w województwie pomorskim
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 24/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Karwickie Źródliska”
06.05.2015 więcej
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 26/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Las Górkowski”
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 27/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Dolina Huczka”
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 28/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Czarne Bagno”
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 29/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
"Bagna Izbickie"
06.05.2015 więcej
Rozporządzenie Nr 30/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Starogard Gdański
06.05.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się