Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 32/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 33/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz w
okręgu wyborczym Nr 4
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 34/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdańskim w okręgu wyborczym Nr 10
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 35/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Województwie Pomorskim
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 36/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 37/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej współużytkowników wieczystych
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 38/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 39/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 40/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz zgody na jej
sprzedaż
14.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 41/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
14.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się