Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 62/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 63/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 64/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej współużytkowników wieczystych
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 65/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 66/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 68/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 69/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 70/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 71/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 72/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
13.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się