Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 11/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na
wydzierżawienie na czas oznaczony nieruchomości z zasobu Skartu
Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 12/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 13/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości będącej
własnością Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Słupskiego
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 14/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 15/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 16/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 17/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na
wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 18/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
oznaczony części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 19/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 20/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy użytkowania oraz na nieodpłatne przekazanie w
użytkowanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się