Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 21/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 22/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości będących
własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gdańska
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 23/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 25/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa
na rzecz jej użytkownika wieczystego
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 26/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny z zasobu Skarbu Państwa
na rzecz Gminy Hel
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 27/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy, w
okręgu wyborczym Nr 5
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 28/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieczna, w
okręgu wyborczym Nr 1
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 29/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna, w
okręgu wyborczym Nr 7 i Nr 12
04.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 30/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad przygotowania i działania systemu
powszechnego ostrzegania ludności cywilnej województwa
pomorskiego o zagrożeniu uderzeniami z powietrza Załącznik
stanowi dokument nie podlegający publikacji
03.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się