Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 301/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 302/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 303/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie powołania Naczelnego Lekarza Uzdrowiska
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 304/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Panstwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 305/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 306/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 307/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 308/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 309/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
09.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 310/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie udziału Skarbu
Państwa na rzecz Skarbu Państwa- Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej
09.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się