Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 351/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na zamianę
nieruchomości między Skarbem Państwa a Gminą Kosakowo
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 352/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2012 r.
Zmieniające Zarządzenie 353/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku w
sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 353/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego-Gminy Miasta Gdańska
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 354/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego-Gminy Miasta Gdańska
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 355/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 356/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Skarszewach w okręgu wyborczym Nr 9
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 357/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie
w okręgu wyborczym Nr 3
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 358/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziemiany w
okręgu wyborczym Nr 2
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 359/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy w
okręgu wyborczym Nr 5
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 360/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary
Dzierzgoń w okręgu wyborczym Nr 4
04.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się