Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 361/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 362/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 363/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
04.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 364/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 365/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem
Państwa a osobami fizycznymi
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 366/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r.,
powołania komisji lekarskich do jej przeprowadzenia, określenia
terytorialnych zasięgów działania tych komisji oraz ich
siedzib
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 367/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przywidz w
okręgu wyborczym Nr 10
02.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 368/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego lotniczego przejścia
granicznego Gdańsk-Rębiechowo
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 369/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 370/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
01.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się