Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 51/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 52/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 53/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryba
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 54/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 55/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 56/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 57/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z
tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 58/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 marca 2012 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. - załącznik nr 1 do
Zarządzenia nie podlega publikacji
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 59/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz związanych z nimi
udziałów w prawie własności gruntu
02.01.2015 więcej
Zarządzenie Nr 60/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Choczewo, w
okręgach wyborczych Nr 8 i Nr 10
02.01.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się