Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 20/11 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 31 maja 2011
roku w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie zasad dostarczania środków higieny osobistej
pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń
technicznych przez pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie organizowania i prowadzenia szkoleń i innych form
rozwoju zawodowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 5 sierpnia 2013 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie organizacji i przeprowadzenia
naboru na stanowisko opertora urządzeń przygotowania danych w
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania kontroli maszyn
i innych urządzeń technicznych użytkowanych przez pracowników
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 17/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 19 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 8 lutego
2011 r. w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia
procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad realizacji polecenia wyjazdu
służbowego, warunków ustalania należności z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami
kraju, określenia zasad używania samochodu prywatnego jako
środka transportu do odbycia podróży służbowej oraz
ustalenia warunków zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji
miejscowej z tytułu realizacji polecenia służbowego w
granicach administracyjnych miejscowości będących siedzibą
lub miejscowością stałego miejsca pracy dla pracowników
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 19/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie dzielenia się wiedzą w procesie szkoleniowym w
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 20/2013 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej
21/27
01.12.2014 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się