Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 157979 (9/14)
inspektor do spraw przyjmowania wniosków paszportowych,
wydawania paszportów oraz archiwizacji dokumentów
paszportowych w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157658 (7/14)
starszy inspektor do spraw obsługi
kancelaryjno-organizacyjnej w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157550 (6/14)
starszy informatyk do spraw informatyki, tworzenia i obsługi
map cyfrowych w Oddziale Planowania Cywilnego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157549 (5/14)
kierownik oddziału do spraw kierowania i organizacji pracy
Oddziału Logistyki i Ratownictwa Medycznego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157517 (4/14)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno-budowlanej w Oddziale Orzecznictwa Wydziału
Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157516 (3/14)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno-budowlanej w Oddziale Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Infrastruktury
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157515 (2/14)
inspektor wojewódzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i
Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157514 (1/14)
psycholog do spraw rozwoju zasobów ludzkich w Oddziale Kadr i
Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 157352 (94/13)
inspektor do spraw odraczania i umarzania należności Skarbu
Państwa w Oddziale Zamiejscowym Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego
27.11.2014 więcej
Ogłoszenie nr 156933 (101/13)
inspektor wojewódzki do spraw administrowania
nieruchomościami w Oddziale Zarządzania Nieruchomościami
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
27.11.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się