Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 285/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chmielnie w
okręgu wyborczym Nr 4
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 284/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żukowie
w okręgu wyborczym Nr 14
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 283/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Władysławowa w okręgu wyborczym Nr 13
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 282/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Rumi w
okręgu wyborczym Nr 7
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 281/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Kartuzach w okręgu wyborczym Nr 5
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 280/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kościerzyna
w okręgu wyborczym Nr 20
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 279/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 278/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 277/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 276/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się