Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 265/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.12.2014 więcej
Zarządzenie Nr 264/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku
17.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 263/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w postępowaniu
dyscyplinarnym przeciwko osobom wykonującym samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii
17.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 262/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do
orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom
wykonującym §amodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii
17.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 261/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia
30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
17.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 260/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
17.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 259/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
17.11.2014 więcej
Zarządzenie Nr 258/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 257/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
31.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 256/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
31.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się