Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 245/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokali użytkowych
znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 244/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 października 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw
monitorowania oraz przeciwdziałania sytuacji związanej z
zagrożeniem wystąpienia gorączki krwotocznej Ebola
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 243/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 288/13 z dnia 15 października
2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 242/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 241/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2014 r.
zmieniające zarządzenienr 339 /12 z dnia 20 listopada 2012 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji
Inwentaryzacyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 240/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 239/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 17/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia
4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 238/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod
kryptonimem "POMORZE-2014"
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 237/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 236/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się