Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 235/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy użytkowania oraz na nieodpłatne przekazanie w
użytkowanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 234/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 233/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 232/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oraz
udziałów w nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz
Województwa Pomorskiego
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 231/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 209/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania Zespołu
interdyscyplinarnego do oceny standardu Straży Gminnych
(Miejskich) Województwa Pomorskiego oraz nadania certyfikatu
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 230/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 229/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds.
realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego
programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 228/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 227/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.10.2014 więcej
Zarządzenie Nr 226/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Parchowo
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Parchowo oraz prawa własności
budynków na niej położonych
30.10.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się