Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Nabór nr 170651 (31/15)
inspektor wojewódzki do spraw kontroli w Oddziale Kontroli
Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli
24.06.2015 więcej
Nabór nr 170469 (29/15)
starszy inspektor w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku w Wydziale
Infrastruktury
19.06.2015 więcej
Nabór nr 170142 (27/15)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością w
zakresie geodezji i kartografii w Oddziale Geodezji i Kartografii
Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
19.06.2015 więcej
Nabór nr 178075 (26/15)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno - budowlanej w Oddziale Orzecznictwa Wydziału
Infrastruktury
19.06.2015 więcej
Nabór nr 169432 (23/15)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru, kontroli i monitorowania
w Wydziale Polityki Społecznej
19.06.2015 więcej
Nabór nr 169429 (22/15)
inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i koordynacji działań w
zakresie systemu oparcia społecznego w Wydziale Polityki
Społecznej.
19.06.2015 więcej
Nabór nr 169245 (21/15)
inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji
architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury
09.06.2015 więcej
Nabór nr 169954 (25/15)
inspektor wojewódzki do spraw obsługi administracyjnej CPR w
Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
29.05.2015 więcej
Nabór nr 169755 (24/15)
starszy inspektor do spraw obsługi
kancelaryjno-organizacyjnej w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
21.05.2015 więcej
Nabór nr 168811 (15/15)
inspektor ds. przyjmowania wniosków paszportowych, wydawania
paszportów w Terenowych Punktach Paszportowych w Oddziale
Paszportów w Gdyni (TPP w Chojnicach) Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
08.05.2015 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się