Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska
pracy w korpusie służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
04.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 16 lipca 2015 r.
zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 10 lutego
2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania
środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
17.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 21/15 Dyrektora Generalnego z dnia 29 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Wewnętrznego do przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy
członków korpusu służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
01.07.2015 więcej
Zarządzenie Nr 20/15 Dyrektora Generalnego z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku
ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
28.05.2015 więcej
Zarządzenie Nr 19/15 Dyrektora Generalnego z dnia 22 kwietnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
tę służbę
22.04.2015 więcej
Zarządzenie Nr 18/15 Dyrektora Generalnego z dnia 22 kwietnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
bezpieczeństwa i higieny pracy w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
22.04.2015 więcej
Zarządzenie Nr 17/15 Dyrektora Generalnego z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Doradcy etycznego w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
17.04.2015 więcej
Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie powołania
Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w
służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
01.04.2015 więcej
Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Programu zarządzania zasobami ludzkimi
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
27.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 24 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wyposażania
pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w
odzież służbową
25.03.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się