Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach
związanych z obsługą monitorów ekranowych,w okulary
korygujące wzrok
25.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 18 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki
samochodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
24.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na
wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
18.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na
wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku
17.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
16.03.2015 więcej
Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zewnętrznego na
stanowisko pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie
cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
27.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 27 lutego 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika
Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
27.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia w 2015 roku dni wolnych za święta
przypadające w innych dniach niż niedziela w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
18.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 4 lutego 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dzielenia się wiedzą w
procesie szkoleniowym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku
09.02.2015 więcej
Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Generalnego z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia
pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego
pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku
05.02.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się