Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 294/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
03.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 293/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 278/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
03.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 292/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 280/15 z dnia 13 listopada 2015
r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
03.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 291/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 290/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
30.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 289/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
30.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 288/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 263/2012 z dnia 13 września 2012 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania zespołu
interdyscyplinarnego do spraw zapewnienia bezpieczeństwa
związanego z organizacją imprez masowych
24.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 287/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2015 r.
zmieniające Zarządzenie nr 336/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu
do przeprowadzenia corocznych kontroli przestrzegania warunków
utrwalania przebiegu imprezy masowej
24.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 286/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 209/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania zespołu
interdyscyplinarnego do oceny standardu Straży Gminnych
(Miejskich) Województwa Pomorskiego oraz nadania certyfikatu
24.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 285/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański
20.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się