Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 284/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego
20.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 283/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
20.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 282/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
20.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 281/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
16.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 280/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
16.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 279/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością
przejazdu i przechodu nieruchomości Skarbu Państwa
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 278/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 277/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania terenowej Rady do
Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu
Słupskiego
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 276/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Parchowo
09.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 275/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
05.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się