Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 274/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
05.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 273/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
05.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 272/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
30.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 271/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa
30.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 270/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki
rachunkowości
30.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 269/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
28.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 268/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gdańska
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 267/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 266/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa
20.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 265/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 181/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia
30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
15.10.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się