Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 254/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
14.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 253/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
11.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 252/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa
11.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 251/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa
11.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 250/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Prabutach w okręgu wyborczym Nr 15
11.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 249/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
jej użytkownika wieczystego
09.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 248/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Parchowo w
okręgu wyborczym Nr 12
08.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 247/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Studzienice w
okręgu wyborczym Nr 13
08.09.2015 więcej
Zarządzenie nr 246/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 września 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
03.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 245/2015 Wojewody Pomorskiego-Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 3 września 2015 r.
z dnia 3 września 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i
alarmowania (SWA) na terenie województwa pomorskiego
03.09.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się